Diğer Projeler

Kuvvet Geri Beslemeli Stewart Platformu


Bu projede bir manipülatör sistemi olarak geliştirilen 3x3 Stewart Platform mekanizmasına Bulanık Mantık-PD denetleyiciler yardımıyla Kazanç Ayarlamalı Kuvvet Kontrolü uygulanmıştır.

stewartpd1stewartpd2

Stewart Platformu ile Haptic Rendering


Bu projede, kuvvet kontrolü uygulanan bir 3x3 Stewart Platform mekanizması kullanılarak, uzaysal olarak hareket eden bir IHA’ya (Drone) ait sayısal modelin kontrolü, modele etki eden harici kuvvetler kullanıcıya aksettirilecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

stewartforcefeedback1stewartforcefeedback2

Pasif Stewart Platformu ile İHA Kontrolü


Bu projede, pasif bir 6x6 Stewart Platform mekanizması ile uzaysal hareket eden bir IHA’ya (drone) ait sayısal model kumanda edilmiştir.

stewartdrone1stewartdrone2

Kol Rehabilitasyon Cihazı


Bu projede geliştirilen kuvvet geri beslemesine sahip çok yönlü (omnidirectional) kılavuz mobil platform, kol rehabilitasyonu için etkin ve ucuz bir çözüm sunmaktadır. Cihaz, hastanın terapi sürecini takip edip kayıt altına almanın yanında hastanın tedavideki ilerleme durumuna göre terapinin zorluk seviyesini ve hastaya sağlanacak ek destek miktarını ayarlayabilmektedir.

kolrehab1kolrehab2

Yürüyüş - Postür Analiz Yazılımı


Bu projede, tedavi sürecindeki hastaların yürüyüş ve duruş parametrelerinin görüntü işleme ile temassız olarak ölçülebilmesi sağlayacak bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım aplikasyon olarak Android destekli akıllı cihazlarda kullanabilmektedir.

yuruyusanaliz1yuruyusanaliz2

Skolyoz Teşhis Yazılımı


Bu projede, geliştirilen bir yazılım ile skolyoz teşhisinde kullanılan cobb açısının objektif ve hatasız bir şekilde ölçülebilmesi sağlanmaktadır. Geliştirilen yöntemde, görüntü işleme kullanılarak tespit edilen omur eğrisine uydurulan polinomun ekstrem noktaları kullanılarak cobb açısı hesaplanmaktadır.

scoliosis11scoliosis22

SCARA Robot


Bu projede, eğitim amacıyla kullanılacak bir SCARA robotun üretimi ve kontrolü, tamamen hurda malzemeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

scara1scara2
İletişim